CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNGTIỂU HỌC CAM TÂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

 

Xã  Cam Tân có đường Quốc lộ 1A và đường Sắt Bắc – Nam đi qua, cách UBND huyện Cam Lâm khoảng 12 km về phía Tây Bắc, có tổng số hộ 2037 với số dân 7909 người trong đó dân tộc chiếm  70 hộ với số dân 315 người, tổng số hộ nghèo 197 trong đó có 70 hộ đồng bào người dân tộc, chia thành bốn thôn: Thôn Phú Bình 1, Phú Bình 2, Vinh Bình, Xuân Lập. Trường Tiểu học Cam Tânđ­ược thành lập  ngày 10/6/1995 trên cơ sở tách từ trường PTCS Cam Tân. Năm 2009 trường đ­ược xây dựng mới điểm Trường Chính và điểm Trường Dân Tộc tại thôn Phú Bình 2 từ ngân sách của Huyện. Từ khi thành lập đến nay, trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường cơ sở vật chất và được công nhận là đơn vị tiến tiến cấp Huyện. Nhà trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 vàongày 23/12/2010. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh địa phương.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2011-2015, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của lãnh đạo cấp trên đầu tư cho nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường Tiểu học Cam Tânlà hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Cùng các trường Tiểu học xây dựng ngành giáo dục Cam Lâm phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

I/ Tình hình nhà trường.

 1. Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 43; trong đó: BGH: 2, giáo viên: 35, công nhân viên: 6.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 58,5%.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Chất lượng học sinh:

+ Tổng số học sinh: 645

+ Tổng số lớp: 25

+ Xếp loại học lực năm học 2010 – 2011: Giỏi: 46,6%; Khá: 31,8%; TB: 20,2%; Yếu: 1,4%.

+ Xếp loại hạnh kiểm năm học 2010 – 2011: thực hiện đầy đủ 100%.

+ Thi học sinh giỏi cấp huyện 2010 – 2011: đạt 06 học sinh.

+ Tỷ lệ hoàn thành CTTH năm học 2010 - 2011: 100%.

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 16 phòng học kiên cố.

+ Phòng Thư viện: 90m2, trong đó 01 phòng dành cho học sinh và 01 phòng dành cho giáo viên.

+ Phòng hành chính: 09 phòng khang trang.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng học, phòng đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng phục vụ giáo dục còn thiếu).

- Thành tích chính:

Năm học 2007-2008: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ cho Liên đội trong hoạt động “đọc và làm theo báo Đội”

Năm học 2010-2011: đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp huyện, Trường Tiên tiến Giáo dục thể chất cấp tỉnh.

Chi bộ đảng và các đoàn thể vững mạnh nhiều năm liền.

 

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:

+ Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên và nhân viên chưa sâu.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên, chưa thực chất, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế, chưa tự giác tự học, bảo thủ, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp thấp.

- Chất lượng học sinh:30% học sinh có học lực TB yếu, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt.

- Cơ sở vật chất:chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng học, phòng đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng phục vụ giáo dục còn thiếu(vì mới đầu tư giai đoạn 1).

3. Thời cơ.

Đã có sự tín nhiệm của học sinh và phu huynh học sinh trong địa phương.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

Địa phương rất quan tâm xây dựng nhà trường.

4. Thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lí, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần được nâng cao và nhân rộng.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

II/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .

1. Tầm nhìn.

Là một trong những trường hàng đầu của huyện,nơi mà giáo viên và học sinh phấn đấu trở thành một trường xuất sắc đào tạo nên những người biết tự học suốt đời.

2. Sứ mệnh.

Giáo dục các học sinh tính khoa học, khả năng thích ứng, và sự chân chính về đạo đức, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tình đoàn kết                                                     - Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm                                         - Sự hợp tác

- Dân chủ                                                              - Kỷ luật

- Tính trung thực                                                   - Thân thiện

III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1.Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng giáo dục hiệu quả cao, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

2. Chỉ  tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 70%.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 20% .

- Có trên 20% cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó có 02 người trong Ban Giám hiệu có trình độ Đại học.

- Phấn đấu 20% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ Đại học.

2.2. Học sinh

- Qui mô:  + Lớp học: 25  lớp.   

- Chất lượng học tập:

       + Trên 75% học lực khá, giỏi (50% học lực giỏi)

                                + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 1%.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

          + Chất lượng đạo đức: 100% thực hiện đầy đủ.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự giác tham gia các hoạt động nhà trường, xã hội.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn mức độ 2.

- Các phòng tin học, ngoại ngữ, phòng đa năng được trang bị theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn – Tiện ích”

3. Phương châm hành động

“Tất cả vì sự phát triển của nhà trường”

V/ CHƯƠNG TRÌNH, GIẢI PHÁP HÀNH ĐỘNG:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc, có kế hoạch vay tín chấp để cán bộ, giáo viên, CNV mua sắm máy tính cá nhân.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

 Ngân sách Nhà nước.

 Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…”

6. Xây dựng thương hiệu

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

 

VI/ TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2011 – 2013

- Giai đoạn 2: Từ năm 2013 -  2015

4. Đối với Hiệu trưởng:Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch./.