QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Tiểu Học Cam Tân

Trư­ờng TH Cam Tân đ­ược thành lập  ngày 10/6/1995 trên cơ sở tách từ trường PTCS Cam Tân. Năm 2009 tr­ường đ­ược xây dựng mới điểm Trường Chính và điểm Trường Dân Tộc tại thôn Phú Bình 2 từ ngân sách của Huyện. Từ khi thành lập đến nay, trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường cơ sở vật chất và được công nhận là đơn vị tiến tiến cấp Huyện. Trên cơ sở những thành tựu đạt được, Trường đã được UBND Tỉnh Khánh Hòa công nhân là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 23/12/2010.