A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc vận động xây dựng Liên đội - Chi đội 3 tốt

 

 

 

KẾ HOẠCH

V/v triển khai cuộc vân động xây dựng “ Liên đội – Chi đội 3 tốt”

Năm học 2021 - 2022

---

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Cũng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi đội, Liên đội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Chi đội, Liên đội trong việc thu hút, tập hợp Thiếu niên Nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

- Cuộc vận động xây dựng Liên đội – Chi đội 3 tốt phải được triển khai tới 100% chi đội và từng đội viên, thiếu niên, nhi đồng bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của đơn vị, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG “LIÊN ĐỘI – CHI ĐỘI 3 TỐT”:

1. Học tập tốt:

          - Trên cơ sở các tiêu chí thi đua của Liên đội hàng tuần, các Chi đội lên kế hoạch thực hiện tốt những quy định do Liên đội đề ra. Tùy tình hình thực tế các lớp đăng ký các tiết học tốt hàng tuần theo quy định.

2. Phong trào tốt:

* Liên đội:

- Tham gia tốt các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tốt các hình thức sinh đội, sinh hoạt Sao nhi đồng.

- Nội dung sinh hoạt phải phù hợp với chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của địa phương, chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi của năm học do Hội đồng Đội cấp trên ban hành.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt đảm bảo phong phú, hấp dẫn thiếu nhi tham gia như: Văn hóa văn nghệ, sinh hoạt nhóm, mô hình “Sao tự quản”; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao; Duy trì các cuộc thi, liên hoan “Phụ trách sao giỏi”, “chỉ huy đội giỏi”, “Sao tự quản”,…

* Chi đội:

-Tham gia tốt các hoạt động do Liên đội tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch ôn luyện các nội dung Công tác Đội do Liên đội triển khai từ đầu năm học.

- Các anh chị phụ trach các chi đội thường xuyên kiểm tra, đốn đốc, nhắc nhở Chi đội mình phụ trách hoàn thành tốt các hoạt động phong trào, chủ động tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa tại Chi đội.

 

3. Tự quản tốt:

* Hồ sơ sổ sách: Liên đội, Chi đội có các loại sổ sách theo mẫu do Hội đồng Đội Huyện ban hành.

- Hồ sơ sổ sách cần ghi chép sạch sẽ, đầy đủ các nội dung hoạt động đã, đang và sẽ triển khai, phản ánh sinh động tất cả các hoạt động Đội, công tác thiếu nhi và phong trào thiếu nhi.

- Hồ sơ sổ sách phải được cất giữ cẩn thận, sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung theo quy định. Việc lưu giữ hồ sơ sổ sách của Đội phải theo năm học, theo nhiệm kỳ.

* Quản lý đội viên:

- Thực hiện đầy đủ quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên, lễ công nhận chi đội, lễ trưởng thành đội viên,… Duy trì tốt việc đội viên đeo khăn quàng đỏ, đeo huy hiệu đội khi đến trường, tham gia sinh hoạt và các hoạt động tập thể của Đội.

- Thực hiện đúng điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và chương trình “Rèn luyện đội viên” và “Dự bị đội viên”.

- Thực hiện tốt việc bàn giao đội viên, thiếu nhi về sinh hoạt hè.

- Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện Đội TNTP Hồ Chí Minh” theo quy định của HĐĐ Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Đối với cấp liên đội:

- Liên đội phát động rộng rãi trong toàn liên đội thi đua thực hiện tốt.

- Hướng dẫn các chi đội đăng ký thực hiện với các tiêu chí cụ thể.

- Có bảng theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện các chi đội.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phong trào, giới thiệu các mô hình, các gương điển hình cho Hội đồng Đội huyện.

* Đối với cấp chi đội, lớp nhi đồng:

- Đăng ký thực hiện và phát động rộng rãi trong toàn lớp thi đua thực hiện tốt

với các tiêu chí cụ thể.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phong trào, giới thiệu các mô hình, các gương điển hình cho Lên đội.

Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng “Liên đội – Chi đội 3 tốt” đề nghị các chi đội, lớp nhi đồng triển khai thực hiện nghiêm túc./.

* Hình ảnh các hoạt động:

         


Tác giả: Trường Tiểu học Cam Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết