A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo các hoạt động chào mừng ngày 26/3/2022

 

 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HUYỆN CAM LÂM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH. CAM TÂN

***

 Số:        - BC/TH.CT

 

 

          Cam Tân, ngày      tháng 03 năm 2022

 

BÁO CÁO

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/3/1931-26/3/2022)

Và ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe năm học 2021-2022

---

 

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng Đội Huyện Cam Lâm về việc tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp Trung học cơ sở năm học 2021-2022;

Nay Liên đội trường Tiểu học Cam Tân báo cáo kết quả đã thực hiện được như sau:

- Tổ chức phát thanh măng non chào mừng kỉ niệm 91 năm  thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2022.

- Chăm sóc các công trình măng non bồn hoa em chăm, các công trình thanh niên của chi đoàn nhà trường.

- Tổ chức kết nạp 137 em Nhi đồng đứng vào hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp với chủ đề “cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày” cấp trường và tham gia dự thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe và các hoạt động kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2022) vào buổi sáng ngày 26/03/2022 với Các nội dung như sau:

* Phần lễ:

- Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.

- Chào cờ theo nghi thức Đội.

- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”.

- Ôn truyền thống ngày thành lập Đoàn.

- Kết nạp đội viên Khối 3.

- Khen thưởng các hoạt động của Liên đội chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          * Phần hội:

          - Đồng diễn bài võ cổ truyền.

Trên đây là kết quả các hoạt động của Liên Đội trường Tiểu Học Cam Tân đã thực hiện được để chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2022 và ngày Hội thiếu nhi khỏe, tiến bước lên Đoàn năm học 2021-2022./.

 

                 TRƯỞNG BAN PTĐ                                                                                                                                   TỔNG PHỤ TRÁCH 

                                                                                              

 

   

                    Nguyễn Đông Hà                                                                                                                                          Phan Nhật Vinh            

Nôi nhaän :

- HĐĐ Huyện Cam Lâm (để bc);

- Löu TPT.

* Hình ảnh hoạt động: 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết